Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek, namenjen družinam kot pomoč za kritje povečanih stroškov za otroka, ki zaradi posebnih potreb oziroma hude bolezni potrebuje posebno nego in varstvo.
Mesečna višina dodatka za nego otroka je 101,05 EUR na mesec. Za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka 202,17 EUR na mesec.
Pravico do dodatka za nego uveljavlja eden izmed staršev, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico se uveljavlja na predpisanem obrazcu. Vlogi je potrebno  priložiti kopijo zdravniške in druge dokumentacije otroka (npr. mnenje komisije za usmerjanje otrok), ki jo pregleda pristojna zdravniška komisija in izda strokovno mnenje.
 
Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta, po tej starosti pa, če ima otrok status dijaka ali študenta, vendar najdalj do 26. leta starosti.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava