Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Skrbništvo odraslih

Skrbništvo je posebna oblika varstva polnoletnih oseb, ki same niso sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Namen skrbništva je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z  oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje in delo. Poleg tega pa je namen tudi zavarovanje premoženjske in drugih pravic in koristi oseb, ki so pod skrbništvom.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ureja več vrst skrbništva, pri čemer je potrebno pri odločanju o obliki varstva, ki naj se da varovancu, upoštevati predvsem potrebe in koristi varovanca. V primerih, ko je osebi s pravnomočno odločbo sodišča odvzeta poslovna sposobnost, je center za socialno delo dolžan tako osebo postaviti pod skrbništvo in ji imenovati skrbnika. V primerih, ko je osebi poslovna sposobnost odvzeta v celoti, ima skrbnik pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki še ni dopolnil 15 let. Skrbnik osebe, ki ji je delno odvzeta poslovna sposobnost, ima pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki je že star petnajst let, center za socialno delo pa lahko po potrebi določi, katere posle sme oseba, ki ji je bila delno odvzeta poslovna sposobnost, opravljati samostojno in brez odobritve.
V času teka postopka odvzema poslovne sposobnosti center za socialno delo postavi osebi, zoper katero se je začel postopek, po potrebi začasnega skrbnika. Za to skrbništvo se uporabljajo določbe o skrbništvu nad mladoletniki, ki so že stari petnajst let, center za socialno delo pa sme po potrebi uporabiti zanj določbe o skrbništvu nad mladoletniki, ki še niso stari petnajst let.
Po določbah ZZZDR država preko instituta skrbništva za posebni primer zagotavlja varstvo tudi drugim osebam, ki jim poslovna sposobnost sicer ni bila odvzeta, iz različnih razlogov pa same niso sposobne skrbeti za svoje pravice in koristi. V slednjem primeru ima skrbnik le naloge, ki so v odločbi o imenovanju skrbnika za posebni primer natančno navedene in so za varovanca potrebne.
V primeru spora med varovancem in skrbnikom, za sklenitev pravnih opravil med njima, kot tudi v primerih, ko so njune koristi v navzkrižju, država predvideva vasrtvo v obliki imenovanja kolizijskega skrbnika. Prav tako se imenuje kolizijskega skrbnika za vodenje spora ali za sklenitev opravila v primerih, kadar se vodi spor ali sklene pravno opravilo, v katerem so si koristi varovancev v navzkrižju, kadar se ta spor ali pravno opravilo vodi med osebami, ki imajo istega skrbnika.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava