Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Starševski dopust


Porodniški dopust 

Mati ima pravico do porodniškega dopusta v trajanju 105 dni. Pravico do porodniškega dopusta uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po njenem stalnem prebivališču, na obrazcu S-1/1 -»Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka«.

Pravico uveljavlja 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda. Vlogi mora priložiti potrdilo delodajalca na obrazcu Priloga št. S-1 – podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.

Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Oče, druga oseba ali eden od starih staršev otroka lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta v izjemnih primerih, ki jih določa zakon, če dejansko neguje in varuje otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka

Eden od staršev ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju 260 dni neposredno po preteku porodniškega dopusta. Starša se pisno dogovorita o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka.
Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev 30 dni pred iztekom porodniškega dopusta.
Mati uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka ob uveljavljanju pravice do porodniškega dopusta na obrazcu S-1/1 -»Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka«.
Oče uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka na obrazcu S-1/3 – »Vloga za uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestila za nego in varstvo otroka očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka«.

Del dopusta za nego in varstvo otroka, največ 75 dni, lahko starša tudi preneseta in izrabita do 8. leta otrokove starosti.
Dopust za nego in varstvo se podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov za 90 dni,
 • ob rojstvu več hkrati živorojenih otrok za vsakega nadaljnjega otroka se podaljša za 90 dni,
 • ob rojstvu nedonošenčka, se dopust podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša kot 260 dni,
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša za dodatnih 90 dni,
 • v primeru, ko starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let, za 30 dni, za tri otroke 60 dni, in za štiri ali več otrok za 90 dni.


Dopust za nego in varstvo otroka se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.
Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela se medsebojno dogovorita starša in delodajalca.
Delna odsotnost z dela ne more biti daljša od polovičnega obsega tedenske delovne obveznosti vsakega od staršev.

Posvojiteljski dopust

Posvojiteljski dopust je namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z namenom, da se lahko posvojitelja takoj po posvojitvi posvetita otroku. Pravico do posvojiteljskega dopusta ima eden ali oba posvojitelja ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.

Posvojitelj ima pravico do posvojiteljskega dopusta:

 • za otroka starega od 1 do 4 let v trajanju 150 dni,
 • za otroka starega od 4 do 10 let v trajanju 120 dni.

Posvojiteljski dopust lahko posvojitelj izrabi v strnjenem nizu, v obliki polne odsotnosti z dela ali oba posvojitelja hkrati v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti z dela enega ali obeh staršev, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 oziroma 120 dni.
 

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava